Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Во периодот од  Ноември 2013 до Април 2015 година, го имплементиравме проектот “Развивање на планови за безбедна вода и санитација за еколошка едукација во училиштата во руралните средини во Македонија и Романија”. Проектот беше во партнерска соработка со WECF и Aquademica од Романија.
Во Македонија го спроведовме во две рурални општини, Вратница и Арачиново и во регионалните основни училишта во истите. Целна група беа ученици, наставници, медиуми, локални НВО, претставници од локалната самоуправа и водооператорите во двете општини. Во текот на проектот беа опфатени 5 училишта (2 во општина Вратница и 3 во општина Арачиново), или вкупно 500 ученици, 30 наставници, 10 претставници на локалната заедница, 50 локални граѓаните и вработените во локалната самоуправа (Арачиново и Јегуновце), како и оператори на вода во таргетираните општини.
Проектот имаше за цел учениците, во соработка со своите наставници да се обучат самите да подготвуваат ПБВС, а претставниците на локалнара самоуправа и водо операторите да обрнат поголемо внимание за квалитетот на водата и санитацијата.
Во текот на проектот со партнерската организација WECF беше направено независно тестирање на водата во селата во општина Арачиново, каде се покажа дека водата за пиење во Арачиново е неисправна и содржи висока концентрација на ешерихија коли и други колифорни бактерии. (http://www.wecf.eu/english/articles/2014/09/water-testing-maz.php).
Во текот на проектот беа направени и неколку работни средби со локалното население, наставниците и учениците, кои во период од 12 месеци се едуцираа како да ја тестираат исправноста на водата, како да ги мерат врнежите, да цртаат мапи и да го интервјуираат локалното население за изворите на вода во нивна близина.
Исто така беше подготвен и испечатен компендиум за развивање на планови за безбедна вода и санитација, а кој е наменет за наставниците и општествените чинители во првите два дела, додека третиот дел е наменет за  учениците и кој се стремиме д асране дел од фкултативна настава на учениците во основните училишта.
На завршната конференција беше организирана и изложба со слики од децата од училиштето од село Вратница, Симчо Настовски (линк: http://www.wecf.eu/english/articles/2015/05/ClosingConference-Skopje.php).
Како препораки од овој проект произлегоа:
а) Потребата од поголема свест за безбедна вода и санитација
б) Поголема одговорност на локалната власт и давател на вода
в) Поголема грижа на локалното население за личната хигиена