pexels-pixabay-357303

Хотели за опрашувачи

Урбано пчеларење

Густата градска населеност нуди се помалку средини погодни за опстанокот на животот на опрашувачите (пчели, бумбари) – односно се помалку зелени средини, паркови, растенија. Од друга страна намалувањето на бројот на опрашувачи може да доведе до намалување, па дури и загуба, на многу растителни видови, како и на организми кои зависат директно или индиректно од нив. Покрај тоа, намалувањето на бројот и разновидноста на опрашувачите влијае на безбедноста на храната и со себе носи потенцијални загуби на земјоделските приноси.

Само колку за илустрација, во ЕУ, 78 проценти од видовите диви цвеќиња и 84 проценти од земјоделските видови барем делумно зависат од опрашување со помош на животни, што овозможува поголема разновидност и повисок квалитет на овошје, зеленчук, ореви и семиња. Култури кои во средна или голема мера зависат од опрашување од инсекти се јаболка, портокали, јагоди, кајсии, цреши, но и грав, краставици, тикви, потоа билки како босилек, мајчина душица и камилица, како и култури како домати, пиперки и агруми.

Се проценува дека пет до осум проценти од сегашното глобално растително производство може директно да се припише на опрашување со помош на животни. Освен фактот дека дивите и домашните опрашувачи се исклучително важни за снабдување со храна и биодиверзитет, тие директно придонесуваат за производство на лекови, биогорива, влакна (памук и лен) и градежни материјали (дрва).

Опрашувачите се изложени на разни човечки влијанија како што е пренамена на земјиштето поради земјоделство и урбанизација, што доведува до губење и деградација на природните живеалишта, додека интензивното обработување на земјиштето и употребата на пестициди доведуваат до хомогенизација на површината и загрозување на биодиверзитетот. Покрај тоа, инсектите што опрашуваат, а особено пчелите, се загрозени од инвазивни видови како што се жолтоножниот стршлен (Vespa velutina) и паразити. Кон овие ефекти секако треба да се додадат климатските промени и зголемувањето на температурите и сè поизразените екстремни временски услови.

Во рамките на нашите настојувања з азаштита на полинаторите, направена е брошура на тема  УРБАНО ПЧЕЛАРЕЊЕ.

Проектот е подржан од Британската амбасада во Скопје.

 

Презентиран проектот „Хотели за опрашувачи“ во општина Аеродром

На 10.12 во паркот „Јане Сандански“ во општина Аеродром се одржа средба помеѓу градоначалникот на општината, Тимчо Муцунски. амбасадорката на Обединетото Кралство во Република Северна Македонија, н.е. Рејчел Галовеј и координтарот на проектот  од НВО Новинари за човекови права, Андреа Накова, на која беше презентиран проектот „Хотели за опрашувачи“. Проектот го имплементира Новинари за човекови права, а е поддржан од Британска Амбасада Скопје.
Во склоп на настанот беа презентирани дрвените куќички – хотели за опрашувачи кои беа изработени во склоп на проектот, а подоцна донирани на општината. Овие куќички претставуваат прибежишта за опрашувачите во текот на зимските месеци, помагаат во нивно зачувување во урбани средини.
На средбата се разговараше за важноста на опрашувачите за екосистемот, како и потребата за едукација на најмладите на овие теми. Заедничкиот заклучок е дека со децата треба да се работи од најрана возраст на едукација за важноста на климатските промени, потребата да се делува итно и чекорите кои може да ги превземе секој од нас.
Општината за следната година планира да ја вклучи екологијата како тема во редовната наставна програма, што е одлична можност за превземање на први чекори кон зачувување на животнат средина.
Новинари за човекови права во своите заложби за еколошка едукација во училиштата веќе го има подготвено Компендиумот за вода и санитација.