Loading...

ПРОЕКТИ

Завршна конференција на пилот проектот за систем за рано предупредување за исчезнати деца

Со обраќања и воведни зборови од Доц. д-р Јетон Шаќири, [...]

ПОВТОРЕН ПОВИК за Барање на понуда за ревизорски услуги за проект „Пилот проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“

Новинари за човекови права го повторува отворениот повик за избор [...]

Отворен повик за експерт за изработка на стратешки документ за политики во рамки на “Пилот-проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца”

Информации за проектот: “Пилот-проект за Систем за рано предупредување за [...]

Студиска посета за австриски новинари: Градење на капацитети и вмрежување на новинарите кои известуваат за социјални прашања и подигање на свеста за проблемот со исчезнатите деца

Во периодот од 2 до 5 септември 2023 година, во [...]

Регионален проект „Зајакнување на одговорноста и родово чувствителни одговори на локалните власти на кризи во 3 земји“

Во следните 18 месеци, организациите Здружение на жени Природа-Братунац, Босна [...]

ОТВОРЕН ПОВИК за Барање на понуда за ревизорски услуги за проект „Пилот проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“

Новинари за човекови права објавува отворен повик за избор на [...]

„Запирање на поплавата од пластика!„

Во рамки на проектот План за вода и санитација, кој [...]

Завршна конференција на пилот проектот за систем за рано предупредување за исчезнати деца

Со обраќања и воведни зборови од Доц. д-р Јетон Шаќири, [...]

Студиска посета за австриски новинари: Градење на капацитети и вмрежување на новинарите кои известуваат за социјални прашања и подигање на свеста за проблемот со исчезнатите деца

Во периодот од 2 до 5 септември 2023 година, во [...]

Регионален проект „Зајакнување на одговорноста и родово чувствителни одговори на локалните власти на кризи во 3 земји“

Во следните 18 месеци, организациите Здружение на жени Природа-Братунац, Босна [...]

Финализирана серијата обуки за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно да споделуваат информации за деца кои отсуствуваат од училиште

Трговија со деца – институционални механизми, процедури, заштита, превенција, Мерки [...]

Дводневна обука за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно да споделуваат информации за деца кои отсуствуваат од училиште

Дводневна обука за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно [...]

Документ на политики: Конципирање модел на рамка за исчезнати лица и заклучоци од студии на случај со семејства од социјален ризик во Северна Македонија со посебен акцент кон отсуството од образование како потенцијален ризик од исчезнување

Новинари за човекови права издадоа Документ на политики: Конципирање модел [...]

Прирачник за препознавање лажни профили на социјалните мрежи

Новинари за човекови  издадоа Прирачник за препознавање лажни профили на [...]

Прирачник за безбедност на интернет – Препораки за родители, наставници и деца

Новинари за човекови  издадоа Прирачник за безбедност на интернет - [...]

Регионален извештај за дискриминација на Ромките во областа на здравствена заштита, детски бракови и поддршка и заштита во случаи на семејно насилство

Регионалниот извештај за усогласеност со CEDAW и Истанбулската конвенција претставува [...]

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Во рамки на проектот Низ женски леќи: покревање на политики [...]

„Прирачник за раскажување приказни“ предуслов за успешни прилози

Во рамки на проектот „Информации, факти и проверки“ објавуваме „Прирачник за [...]