70% од увезените детски играчки во Македонија се штетни за децата

70% од детските играчки кои […]

10-10-2018|

Сертификати за компаниите што се фер со потрошувачите

Новинари за човекови права, […]

09-10-2018|

Работилница за прашања и приоритети на водата за пиење

Прашањата и приоритетите на водата […]

11-06-2018|

Родот во одржливиот развој

06-06-2018|

Преглед на податоците засновани на заедницата собрани во рамките на проекто Родова проценка на Women2030 во Македонија

20-03-2018|

Податоци собрани во рамките на Женската проценка за родова еднаквост во Македонија во 2030 година

Overview_data_MACEDONIA (ppt)

20-03-2018|

Планирање на безбедноста на водата и канализацијата во рурална Романија, Албанија и Македонија

Целта на овој проект е […]

28-11-2017|

Лифлет: Не молчи! – Запри го насилството врз жените

BBBrochure_Page_2

25-10-2017|

Проект „Не молчи! – Запри го насилството врз жените“

20-01-2017|

Компендиум

 

15-12-2016|