Податоци собрани во рамките на Женската проценка за родова еднаквост во Македонија во 2030 година

Overview_data_MACEDONIA (ppt)

20-03-2018|

Планирање на безбедноста на водата и канализацијата во рурална Романија, Албанија и Македонија

Целта на овој проект е […]

28-11-2017|

Лифлет: Не молчи! – Запри го насилството врз жените

BBBrochure_Page_2

25-10-2017|

Проект „Не молчи! – Запри го насилството врз жените“

20-01-2017|

Компендиум

 

15-12-2016|

Вода и санитација во рурални средини

Предизвици и пречки во однос […]

12-11-2016|

ЕКОСАН ТОАЛЕТИ

Екосан тоалетите и идејата за […]

14-10-2016|

Проценка на пристап до вода и санитација во Република Македонијa

29-09-2016|

Намалување на хемикалии и загадување на изворите на вода за пиење во руралните заедници

Корисни линкови:
prirachnik-za-ekosan-toaleti
      

29-09-2016|