Родова лупа

01.01.2021 – 31.08.2022

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Во рамки на проектот Низ […]

 „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“

Центарот за истражување и креирање […]