Новинари за човекови права во рамки на проектот  објавува Конкурс за експерт пишувач на публикација за зелени работни места.

На конкурсот може да се пријават експерти од областа на циркуларната економија и зелени работни места до detstvo@detstvo.org.mk,  најдоцна до 1о Септември 2019 г.

Понудите со методологија на работа и нацрт на публикацијата да се достават до НЧП, а најдобриот понудувач ке биде контактиран за потпишување на договор.

Проектот кој има време траење од 10 месеци е субгрантиран од проектот GEAR/2017/394-354/MКD, од програмата Поддршка на граѓанските организации (ГО) во Северна Македонија во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот.