Добредојдовте во тренинг програмата наречена „Ефективен вовед за известување од непријателска средина и обука за итна прва помош за новинарите“. Во денешниот свет кој брзо се менува, новинарите често известуваат од предизвикувачки и високоризични средини. Но колективна
одговорност е да се осигура безбедноста и благосостојбата на оние кои што ни ги пренесуваат високо ризичните приказни.

Линк од содржината за обука  Effective introduction for a Hostile Environment and Emergency First Aid Training for journalists

Линк до тренингот за новинари кој што го спроведуваме  со цел да ја надминат траумата при известувањето: How to solve trauma.