Во рамки на проектот „Информации, факти и проверки“ објавуваме „Прирачник за раскажување приказни“. Целта на овој прирачник е да се подготват лицата кои се интервјуираат или кои ги раскажуваат приказните. Подготвени лицата кои говорат пред камерите е успешна приказна.

ПРИРАЧНИК ЗА РАСКАЖУВАЊЕ ПРИКАЗНИ

 

Проектот „Информации, факти и проверки“ е субгрантиран од програмата „Градење на отпорноста на заедниците кон насилниот екстремизам во Западен Балкан“, имплементиран од Форум МНЕ и неговите партнери, а со финансиска поддршка на Европската унија (Инструмент за граѓанско општество и програма за медиуми 2016-2017, Консолидирање на регионални тематски мрежи на граѓански организации, EuropeAid/154870/DH/ACT/Multi) и Министерството за јавна администрација на Црна Гора.