Пилотирањето на системот за рано предупредување за исчезнати деца во Северна Македонија беше финализирано со поставување на веб-локација наречена „Најдиме“ што се заснова на австрискиот добар пример на „Oesterreichfindeteuch“. Лансирана како интерактивна веб-страница до неа може да се пристапи на следната интернет адреса https://najdime.org.mk/
Се состои од статичен и динамичен дел од веб-страницата. На насловната страница има општи информации кои објаснуваат за што се работи на страницата – пронаоѓање исчезнати лица и дополнителни основни информации за идејата за проектот, партнери и информации за контакт и линк за пополнување формулар за исчезнато лице.
На врвот има неколку јазичиња, тие водат до под-страници со дополнителна содржина и цел.
МИ ТРЕБА ПОМОШ – дава одредени насоки за справување со проблемот со исчезнатите лица, чекори што треба да се следат, како и контакти за понатамошна помош за децата и членовите на семејството на исчезнатите лица.
КРЕИРАЈ ПРОФИЛ НА ИСЧЕЗНАТА ЛИЦА – отвора едноставен чекор-по-чекор воден процес за пополнување на профил на исчезнато лице што може дополнително да се сподели со различни платформи во зависност од пополнетите параметри. Ова го проверува администратор и откако ќе се следат сите безбедносни мерки, се генерира профил на исчезнато лице и се објавува на страницата, кој понатаму може да се дистрибуира преку различни медиумски платформи.
ИСЧЕЗНИЦИ – ја отвора страницата со профили на исчезнати лица и дополнителни информации за тоа како да се пријави исчезнато лице во полиција и линкови до официјалниот профил на исчезнати лица на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија.
ЗА ПРОЕКТОТ – дава преглед на идејата зад веб-страницата, целите на проектот и партнерите EКПAT Австрија и Новинари за човекови права, како и донаторот со чија финансиска поддршка се спроведува проектот Федерално Министерство за социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите на Австрија.
КОНТАКТ – дава информации за тоа како да се дојде до имплементирачот НЧП.
Овие информации може да се најдат и на дното на насловната страница, каде што се видливи сите логоа на партнерите, донаторите и имплементаторите, како и линковите до социјалните платформи.
Кога граѓанин сака да направи профил за исчезнато лице на страницата, се препорачува најпрво задолжително да се поднесе пријава за исчезнато лице во најблиската полициска станица.