Новинари за човекови права го повторува отворениот повик за избор на ревизорска куќа за ревизија на проект проект „Пилот проект за Систем за рано предупредување за исчезнати деца“ финансиран од Austrian Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection. Повеќе детали во документите во прилог:

otvoren-povik-za-reviziorski-uslugi-10.11.2023

Annex Audit ToR