Во рамки на проектот План за вода и санитација, кој го спроведуваме во рамки на десетгодишната програма за вода и е поддржан од германското министерство за животна средина, денеска го промовиравме делот Д од Компендиумот за безбедност на вода и канализација, со наслов „Запирање на поплавата од пластика!„
Станува збор за труд напишан од Жените се ангажираат за заедничка иднина (WECF e.V.) и Новинари за човекови права и воедни тие се одговорни за содржината на оваа публикација. Содржината презентирана овде не го одразува гледиштето на финансиерите.
Линк до публикацијата