Loading...

„Запирање на поплавата од пластика!„

Во рамки на проектот План за вода и санитација, кој [...]

Завршна конференција на пилот проектот за систем за рано предупредување за исчезнати деца

Со обраќања и воведни зборови од Доц. д-р Јетон Шаќири, [...]

Студиска посета за австриски новинари: Градење на капацитети и вмрежување на новинарите кои известуваат за социјални прашања и подигање на свеста за проблемот со исчезнатите деца

Во периодот од 2 до 5 септември 2023 година, во [...]

Регионален проект „Зајакнување на одговорноста и родово чувствителни одговори на локалните власти на кризи во 3 земји“

Во следните 18 месеци, организациите Здружение на жени Природа-Братунац, Босна [...]

Финализирана серијата обуки за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно да споделуваат информации за деца кои отсуствуваат од училиште

Трговија со деца – институционални механизми, процедури, заштита, превенција, Мерки [...]

Дводневна обука за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно да споделуваат информации за деца кои отсуствуваат од училиште

Дводневна обука за градење на капацитетите на институционалните претставници ефективно [...]

Tab content