Работилница за прашања и приоритети на водата за пиење

Прашањата и приоритетите на водата […]

11-06-2018|

Родот во одржливиот развој

Овој прирачник за […]

06-06-2018|

Преглед на податоците засновани на заедницата собрани во рамките на проекто Родова проценка на Women2030 во Македонија

20-03-2018|

Податоци собрани во рамките на Женската проценка за родова еднаквост во Македонија во 2030 година

Overview_data_MACEDONIA (ppt)

20-03-2018|

Планирање на безбедноста на водата и канализацијата во рурална Романија, Албанија и Македонија

Целта на овој проект е […]

28-11-2017|

Лифлет: Не молчи! – Запри го насилството врз жените

BBBrochure_Page_2

25-10-2017|

Проект „Не молчи! – Запри го насилството врз жените“

20-01-2017|

Компендиум

 

15-12-2016|

Вода и санитација во рурални средини

Предизвици и пречки во однос […]

12-11-2016|

ЕКОСАН ТОАЛЕТИ

Екосан тоалетите и идејата за […]

14-10-2016|