Новинари за човековиправа учествуваше во подготовка на студијата за Здравјето и климатските промени во организација на СЗО, како дел од иницијативата на 7 држави. Публикацијата може да ја најдете ТУКАProtecting_Health_from_Climate_change._P