Циркуларна економија за младински просперитет

01.09.2019 – 31.08.2020

Marubi Toys – едукативни еколошко безбедни играчки со рециклирано полнење

Новинари за човекови права во […]

Суниленс од отпадно масло за готвење до енергија

Проектот кој има време траење […]

Екосан тоалетите во кругот на циркуларната економија

Новинари за човекови права во […]

Он лајн настава за циркуларна економија

Во рамките на проектот Циркуларна […]

Употреби, направи, одложи…

Во рамки на проектот Циркуларна […]

Интерактивна мапа за циркуларна економија

Во рамки на проектот Циркуларна економија […]

Оглас за новинарски стории за циркуларна економија

Новинари за човекови права во […]

Циркуларна економија за младински просперитет

Извештајот за трендовите на пазарот […]

Оглас за пишувач на публикација за зелени работни места

Новинари за човекови права во […]