COP_SDG_01 Швајцарија, 24 април-5 мај 2017
Партнери: IPEN, НЧП
Тема: Хемикалии и Здравје

WECF учествуваше на СОР и конвенциите на Базел, Ротердам и Стокхолм кои се одржаа ид 24 април-5 Мај, 2017 во Женева, Швајцарија.

Иако Стокхолмшката Конвенција СОР е главниот фокус, WECF исто така присуствуваше на Базелската и Ротердамската конвенција. Некои од партнерите на WECF, како Pesticide Action Network (PAN), ÍPEN, Basel Action Network (BAN),и  Rotterdam Convention Alliance (ROCA), помеѓу други, исто така ќе учествуваат.

Заштита на човековото здравје и средината

Трите конвенции се стремат да ги заштитат човековото здравје и средината од опасни хемикалии и отпад. COP 2017 се одржа од 24 април до 5 мај 2017 под името „Детоксифицирана иднина: Здраво управување со хемикалии и отпад“. Високиот сегмент имаше три помали подтеми:

  1. Можности за детоксифицрана иднина во Агендата 2030 за одржлив развој и нејзините Цели за одржлив развој.
  2. Можности за зајакнување на имплементација преку партнерство; и
  3. Можности за намалување на отпадот и загадувањето, овозможувајки економски и социјален просперитет

Приближно 1500 претставници и засегнати страни од држави низ целиот свет учествуваат во СОР со Сегментот на високо ниво, вклучувајќи 95 министри, заменик министри и амбасадори.