Истанбул, 10-11 Јуни 2018

156 учесници, претставници на 98 различни институции од 29 земји, вклучувајќи ги организациите и иницијативите на граѓанското општество предводени од бегалци и заедницата на домаќиот, академијата, тинк тенковите и приватниот сектор, меѓу кои и претставници на Новинари за човекови права од Македонија, се собраа во Истанбул за Меѓународниот конгрес за бегалци кој се одржа од 10-11 мај 2018 година. Собирот во Истанбул привлече придонеси од околу 600 организации од 47 земји, кои учествуваа на консултации кои беа одржани во изминатите шест месеци. Овој процес на подготовка и самиот состанок обезбедија важна платформа за да ја демонстрираме нашата заедничка потрага за еднакво учество во процесите на донесување одлуки на сите нивоа, како и нашата заедничка заложба да работиме заедно за да се слушне гласот и аспирациите на бегалците и заедниците домаќинот пред се,  за развој на политиката и програмата за бегалци, вклучувајќи го и Глобалниот договор за бегалци (ГКР).

Препораките што се вклучени во ова коминике претставува повик до сите актери кои се залагаат за своите обврски, да ги стават еднакви правата на бегалците со земјите домаќини на бегалците во центарот на нивната политика и програмски активности и да работат заедно во единство, соработка и координација за итно трансформирање на меѓународниот систем за бегалци на начин кој обезбедува барана одговорност за задоволување на потребите на избалансиран и отчетен начин.