Невладината организација Новинари за човекови права во соработка и со подршка на германската организација WWDP разви сет од модули за превенција од насилство: (врсничко насилство, како да се заштитиме од врсничкото насилство, интернет насилство, мобинг, како и модул за менструалната хигиена).

Modul_1. ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

Modul_2. СПРАВУВАЊЕ СО НАСИЛСТВО

Modul_3. МЕНСТРУАЛНА ХИГИЕНА

Modul_4_МОБИНГ

Modul_5_САЈБЕР НАСИЛСТВО