Во рамки на проектот Циркуларна економија за младински просперитет ја издаде брошурата „Употреби, направи, одложи!“, како одговор на прашањата за зелената економија и потребата од зелени работни места.

Линк до брошурата Употреби направи одложи1

Интерактивна мапа за циркуларна економија  e производ од проектот кој е субгрантиран од проектот GEAR/2017/394-354/MКD, од програмата Поддршка на граѓанските организации (ГО) во Северна Македонија во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот.