Оваа книга го истражува значењето на светското новинарство во контекстот на борбата против дезинформациите. Преку анализа на дефиницијата на дезинформацијата, примерите во медиумите и последиците за општеството и политиката, истакнавме сериозниот предизвик што дезинформациите претставуваат за интегритетот на информациите.

Значењето на светското новинарство беше истакнато како клучна алатка во борбата против дезинформациите. Образованието на јавноста беше нагласено како еден од најважните делови во овој напор, со посебен фокус на критичкото мислење и медиумската писменост.

Во вториот дел на книгата, истражувавме иновации во технологијата кои имаат потенцијал да откриваат и спречуваат лажние вести. Од вештачка интелигенција и алгоритми за профилирање на социјални мрежи до факт-чекинг платформи, технологијата се појавува како моќен соиграч во оваа борба.

Препознававме дека успешната борба против дезинформациите бара соработка помеѓу новинарите, едукативните институции и технолошките иноватори. Со посветена образовна и информативна кампања, заснована на етички новинарски стандарди и користење на напредни технологии, можеме да креираме општество што ќе биде способно да се издигне против предизвиците на дигиталната ера и да го заштити вистинското значење на слободното и независно новинарство.

Новинарството во борбата против дезинформациите_Доковска