Во рамките на проектот Циркуларна економија за младински просперитет, НЧП се прилагоди на условите предизвикани од пандемијата, и предвидените предавања за таргетираните наставници и ученици ги организираше он лајн, преку платформата zoom, a ги поставуваме и тука, со цел да станат достапни до повеќе заинтеерсирани страни.

Преку онлајн предавањата едуциравме 120 ученициод ОУ и средни училишта во Кавадарци, Ресен и Струга и по 10 претставници на локални ГО заинтеерсирани за темата.

Во наредниот период учениците кои присуствуваа на трите предавања ќе изработат идеи за зелена економија. Најдобрите примери ќе ги објавиме на нашата страница.

Проектот кој има време траење од 10 месеци е субгрантиран од проектот GEAR/2017/394-354/MКD, од програмата Поддршка на граѓанските организации (ГО) во Северна Македонија во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот.

Линковите од предавањата може да ги проследите Што е циркуларна економија и како да ја примени секој од нас (1).  Циркуларна Економија  и   

Зелени работни места во циркуларната економија_on line nastava