Новинари за човекови права во рамки на проектот „Циркуларна економија за младински просперитет“ започна да објавува кратки приказни за бенефитот од циркуларната економија. Денешнаат приказна е посветена на екосан тоалетите кои со правилна употреба од човеквиот измет и урина произведуваат органско ѓубриво.

Проектот кој има време траење од 10 месеци е субгрантиран од проектот GEAR/2017/394-354/MКD, од програмата Поддршка на граѓанските организации (ГО) во Северна Македонија во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот.