НЧП во рамки на проектот за едукација на новинари енвироменталисти испечати Прирачник за колошко новинарство.

Прирачник за еколошко новинарство