Новинари за човекови права во рамки на проектот  WatSan спроведува тестирање на безбедноста/квалитетот на водата за пиење, како и на водата во езерата, реките и бунарите. Доколку сакате и вие да ја тестирате водата која е непосредна близина до вашиот дом, водата во дворскиот бунар или блиската фонтана, јавете се да ви дадеме нитратен тест…Вие ќе треба само да не информирате за резултатот.

Во прилог е упатството за тестирање на водата: