Погледнеет ги првичните резултати од оситражувањето за цената и пристпноста на менструалните производи во Северна Македонија.