Во рамки на проектот План за вода и санитација, кој го спроведуваме во рамки на десетгодишната програма за вода и е поддржан од германското министерство за животна средина, денеска го промовиравме делот Д од Компендиумот за безбедност на вода и канализација, со наслов „Запирање на поплавата од пластика!„

Како работи алатката против пластика 

Оваа алатка за едукација за пластиката може да ја користат едукаторите и секој кој работи со деца и млади за да ја подигне свеста за пластиката. Дизајниран е за деца и млади на возраст од единаесет и шеснаесет години и е погоден за 5-6, 7-8 и 9-10 одделение. Додека содржината и комуникацијата се дизајнирани за ученици и наставници, Пластичната алатка може да се користи и во други контексти, како што е младинската работа. 

Алатката е поделена на осум различни наставни единици. 

Секоја лекција се состои од теоретски дел и дел со интерактивни и разиграни активности за зајакнување на позадинското знаење. Овие активности се во времетраење од пет до 30 минути и може да се користат поединечно, како комплетна единица или комбинирани на различни начини. Секоја активност е придружена со препорачана возрасна група и проценето времетраење, овозможувајќи им на наставниците да изберат и комбинираат активности за да одговараат на времето на часовите или лекциите за замена.  

Информација за материјалот 

Во оваа алатка ќе најдете и информативна содржина за пластика и практични материјали. По секоја интерактивна задача што следи по информативен блок, наставниците и воспитувачите можат да работат со млади луѓе за да истражуваат дополнителни информации. 

Публикацијата е дел од проектот Вода и санитација, а е авторски проект на Жените се ангажираат за заедничка иднина (WECF e.V.) и Новинари за човекови права, кои воедно  се одговорни за содржината на оваа публикација. Содржината презентирана овде не го одразува гледиштето на финансиерите. 

линкот до публикацијата