Loading...

ПРОЕКТИ

Конференција “Социјални и родови аспекти на приоритетите за локален развој поврзани со ЦОР”

Конференцијата "Социјални и родови аспекти на приоритетите за локален развој [...]

Конференција за национални политики и локални акциски планови за правичен пристап до вода и санитација

Во Македонија, 97% од граѓаните го остваруваат правото на Правичен [...]

Планирање на безбедноста на водата и канализацијата во рурална Романија, Албанија и Македонија

Целта на овој проект е да се подигне свеста за [...]

СВЕТСКИ ДЕН НА ТОАЛЕТИТЕ

НВО – Новинари за човекови права и оваа година го [...]

Прирачник за медиуми

                Media priracnik [...]

Лифлет: Не молчи! – Запри го насилството врз жените

Brochure