Документ на политики: Конципирање модел на рамка за исчезнати лица и заклучоци од студии на случај со семејства од социјален ризик во Северна Македонија со посебен акцент кон отсуството од образование како потенцијален ризик од исчезнување

Новинари за човекови права издадоа […]

30-12-2023|

Прирачник за препознавање лажни профили на социјалните мрежи

Новинари за човекови  издадоа Прирачник […]

04-11-2022|

Прирачник за безбедност на интернет – Препораки за родители, наставници и деца

Новинари за човекови  издадоа Прирачник […]

02-03-2022|

Регионален извештај за дискриминација на Ромките во областа на здравствена заштита, детски бракови и поддршка и заштита во случаи на семејно насилство

Регионалниот извештај за усогласеност со […]

08-11-2021|

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Во рамки на проектот Низ […]

23-04-2021|

„Прирачник за раскажување приказни“ предуслов за успешни прилози

Во рамки на проектот „Информации, факти […]

14-04-2021|

Ефективен вовед за известување од непријателска средина и обука за итна прва помош за новинарите

Добредојдовте во тренинг програмата наречена […]

21-03-2021|

Како да се намали и спречи ширењето на заразни болести во училиштата

Новинари за човекови права во […]

18-02-2021|

Government Response Measures during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Around the World

This study examines public trust […]

18-06-2020|

Новинарството во борбата против дезинформациите

Оваа книга го истражува значењето […]

04-05-2020|