Абстракти од конференцијата на Суви тоалети во Тампере 2018

http://www.huussi.net/wp-content/uploads/2013/06/Abstraktikirja_FINAL.pdf

15-04-2019|

АРХУСКА КОНВЕЦИЈА

ЛИНК ДО АРХУСКАТА КОНВЕНЦИЈА arhuska […]

15-04-2019|

Менаџирање на процесот на згаснување на јагленокопите

Новиот […]

14-12-2018|

НЕ за насилството!

Невладината организација Новинари за […]

13-11-2018|

Родот во одржливиот развој

06-06-2018|

СВЕТСКИ ДЕН НА ТОАЛЕТИТЕ

НВО – Новинари за човекови […]

19-11-2017|

Прирачник за медиуми

08-11-2017|

Лифлет: Не молчи! – Запри го насилството врз жените

BBBrochure_Page_2

25-10-2017|

Нобелова награда за мир за НЧП

И Македонија е дел од […]

08-10-2017|

Здравјето и климатските промени

Новинари за човековиправа учествуваше во […]

15-04-2017|