Нема одржливост без мир – Нема мир без одржливост

Претставниците на граѓанските организации присутни […]

07-10-2022|

Учениците од ОУ Блаже Конески имплементираат активности за вода

Учениците од основното училиште Блаже […]

24-04-2022|

ПОЛИТИКИ НА НВО НЧП

POLITIKI NA NCP

25-01-2021|

НЧП продолжува да работи на одржливо управување со водите

НЧП заедно со партнерите од […]

07-12-2020|

Пленарна сесија на Регионалниот форум на УНЕЦЕ за одржлив развој

Интервенција на Андреа Накова на Пленарната […]

23-03-2019|

Нула толеранција за (аеро)загадувањето и непочитување на правото на живот

По повод 16-ти ноември, меѓународниот […]

18-11-2018|

Промовиран водичот за (не)безбедни играчки во Македонија

Новинари за човекови права во […]

18-11-2018|

  Глобален ден на миењето раце

Новинари за човекови права […]

15-10-2018|

Преглед на податоците засновани на заедницата собрани во рамките на проекто Родова проценка на Women2030 во Македонија

20-03-2018|